Bekken fysiotherapeutische behandelingBehandeling

Intake en onderzoek

De bekkenfysiotherapeutische behandeling start met het zoeken naar de oorzaak van uw klacht. Dit gebeurt door een uitgebreid vraaggesprek, het invullen van vragenlijsten, een lichamelijk onderzoek en eventueel een inwendig onderzoek. Wanneer de klacht duidelijk is wordt een behandelplan opgesteld.

Behandeling

De behandeling is er op gericht de klachten zoveel mogelijk te verminderen. Daarnaast speelt het voorkómen van terugkeer van klachten een belangrijke rol. We houden ons bezig met preventie, voorlichting, coaching, begeleiding én behandeling.

In de behandeling kunnen, afhankelijk van de klachten, de volgende zaken aan de orde komen:

 • uitleg en informatie betreffende uw specifieke klacht
 • advies over eet-, drink- en toiletgewoonten
 • advies omtrent houding en beweging in het dagelijks leven
 • het oefenen van bekken- en bekkenbodemspieren waarbij soms gebruik gemaakt wordt van myofeedback-apparatuur. Hiermee wordt de activiteit van de bekkenbodem zichtbaar gemaakt. Het resultaat van uw oefenen is zo goed te volgen.
 • controle (her)krijgen over het proces van het vullen en legen van de blaas en de darmen
 • het trainen van stabiliteit rond bekken en lage rug
 • individuele begeleiding rond de zwangerschap

Optimaal resultaat

Voor een optimaal behandelresultaat is goede samenwerking tussen patiënt, verwijzer en behandelaar noodzakelijk. Indien nodig, en in overleg met de patiënt, wordt een multidisciplinaire behandeling in gang gezet. Er wordt onder meer samengewerkt met huisartsen, verloskundigen, gynaecologen, urologen, MaagDarmLever-artsen, seksuologen, de Bekkenbodempoli, FemPoli en ZwangerFit® docenten. Regulier vindt er intercollegiaal overleg plaats met bekkenfysiotherapeuten uit regio Hengelo en Deventer. Daarnaast multidisciplinair overleg met Gelre ziekenhuis  Zutphen, Apeldoorn en Isala klinie te Zwolle

 PTNS 

BekkenFysioHulshofsept2014-0011

PTNS (percutane tibialis posterior neurostimulatie) is een vorm van elektrotherapie of elektroacupunctuur met een naaldelektrode rond uw enkel. Via deze elektrode wordt een remmende prikkel gestuurd naar de blaas waardoor de blaas beïnvloed kan worden. Deze therapievorm wordt gebuikt bij:

 • veelvuldige, heftige aandrang
 • urineverlies bij aandrang
 • vaak plassen
 • kleine plasjes
 • nachtelijke plassen
 • blaasproblemen bij M.S. en Parkinson
 • vullingsproblemen van de blaas
 • obstipatie
 • ontlastingsverlies
 • blaaspijn
 • pijn rond de anus

Deze therapievorm valt onder de vergoeding (bekken)fysiotherapie en wordt gecombineerd met een bekkenfysiotherapeutische behandeling.

 

Nimoc, behandelmethode bij stuitklachten 

Stuitpijn (coccygodynie) komt veel voor. Mensen hebben vaak jarenlang klachten. Ook binnen de bekkenfysiotherapie worden deze patiënten gezien en tot voor kort waren er niet veel behandelopties.

Bij coccygodynie ziet men meestal dat een standsafwijking van hetstuitej ten op zichte van het heiligbeen, vaak ten gevolge van een val of bevalling. Deze heeft korter of langer geleden plaatsgevonden.

Middels een milde uitwendige techniek kan de stand van het stuitje hersteld worden(NIMOC). Direct na deze behandeling gebeurd het dikwijls dat er een merkbaar verschil optreedt tijdens het zitten, bukken en/of lopen.

Opvallend is ook dat patiënten met bekken-, rug- of liespijn, maar ook mensen met anuskramp, obstipatie, plasproblemen, pijn bij gemeenschap

meestal een standsafwijking van het stuitje hebben en bij behandeling van de stand er een verbetering van hun klachten ontstaat.

Dry needling bekken/bekkenbodem

De behandeling van triggerpoints (verkramping in de spieren) kan op verschillende manieren plaatsvinden; met de hand, naald of met sylo-pen.
Alle technieken worden in de praktijk uitgevoerd!