Vergoeding en AfmeldenVergoeding

In het algemeen vergoedt de zorgverzekeraar fysiotherapie en bekkenfysiotherapie vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat vergoed wordt is afhankelijk van de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Bekijk zo nodig uw polisvoorwaarden. Indien u beperkt aanvullend verzekerd bent, raden wij u aan om uw klachten met uw huisarts te bespreken en een verwijzing te vragen.

Behandeling kan plaatsvinden met en zonder verwijzing. Uitzondering is de behandeling met een chronische indicatie zoals bv urineverlies. Hierbij worden 9 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor is een verwijzing van uw arts noodzakelijk.

Voor 2023 heeft de praktijk geen contract met  ZZ, Caresq en RMA, verder zijn met alle andere zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Indien u niet bent verzekerd voor fysiotherapie worden de volgende tarieven gehanteerd in 2023:

Fysiotherapie € 47,50
Bekkenfysiotherapie / Screening, intake en onderzoek fysiotherapie € 60,00
Toeslag behandeling aan huis € 19,50
Niet nagekomen afspraak (niet tijdig afgezegd) € 45,00
Korte rapportage op verzoek van patiënt

Gecompliceerde rapportage op verzoek van derden

€ 45,00

€ 90,00

De betaling dient te worden voldaan na de behandeling, dit kan per pin.

Afmelden

Is het niet mogelijk om de gemaakte afspraak na te komen? Meldt dit op tijd via tel. 06-55160016 of via de e-mail. Wanneer de afspraak minder dan 24 uur van te voren wordt afgezegd of niet wordt afgezegd wordt bovenstaand tarief in rekening gebracht.

Klachten en Privacy

Uw persoonlijke gegevens vallen onder de privacywet, de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er geen gegevens aan derden verschaft worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Mocht U ontevreden zijn over de behandeling of suggesties hebben, dan hoor ik dat graag. Klachten worden behandeld volgens de richtlijnen van de KNGF.